Достъпът до ползваната
от Вас услуга е временно
спрян!

     Най-вероятната причина за това е, че сте пропуснали да заплатите месечния абонамент за услугата.
     Срокът за плащане е до 15-то число на текущия месец. Услугата се активира след плащане и рестарт на модема и цифровия приемник, като трябва да ги изключите от електрическото захранване за няколко секунди и да ги включите отново.
     Моля заплатете в брой:
     • магазините на blizoo
     • EasyPay
     • Браво Инвестмънтс
     • разплащателни терминали
     Payman или CashOffice.
     За други начини на плащане: www.blizoo.bg.

Допълнителна информация и съдействие можете да получите на телефон 0700 43 700 на цената на един градски разговор.
При обаждане от мобилен телефон цената на разговор е според Вашия тарифен план.