blizoo logo
my blizoo logo
help blizoo logo

Достъпът до ползваната от Вас услуга е временно спрян!

Най-вероятната причина за това е, че сте пропуснали да заплатите месечния абонамент за услугата.

Срокът за плащане е до 15-то число на текущия месец. Услугата се активира след плащане и рестарт на модема и цифровия приемник, като трябва да ги изключите от електрическото захранване за няколко секунди и да ги включите отново.

Моля заплатете в брой:

• магазините на blizoo • EasyPay • FastPay • разплащателни терминали • Payman или CashOffice.

За други начини на плащане: www.blizoo.bg.

Регистрирайте се в my blizoo, за да следите месечните си сметки и да сте сигурни, че няма да пропуснете сроковете за плащане. Използвайте my blizoo портала за бърза и лесна комуникация с нас!

Допълнителна информация и съдействие можете да получите на телефон 0700 43 700 на цената на един градски разговор.
При обаждане от мобилен телефон цената на разговор е според Вашия тарифен план.